Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ

Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει: «Διότι εάν ο Θεός δεν εφείσθη ... τον παλαιόν κόσμον..., αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών εφύλαξεν όγδοον τον Νώε...και κατέκρινεν εις καταστροφήν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας και ετέφρωσεν αυτάς καταστήσας παράδειγμα των μελλόντων να ασεβώσι, και ηλευθέρωσε τον δίκαιον Λώτ...(τότε) εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς» (Β’ Πέτρου 2:4-7).

Παρά τη σοβαρότητα αυτών των παραδειγμάτων, ο Θεός στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα παρηγοριάς στο λαό Του, σαν να θέλει να πει: «Μόλις σας έδωσα δυο από τα καλύτερα παραδείγματα της συμπόνοιας μου. Αν μπορώ να ελευθερώσω, μέσα από ένα κοσμογονικό παγκόσμιο κατακλυσμό, έναν δίκαιο άνθρωπο με την οικογένειά του από τη θραύση...τότε δεν μπορώ να ελευθερώσω κι εσάς επίσης; Δεν μπορώ να παρέχω έναν θαυμαστό τρόπο διαφυγής;»

«Αν μπορώ να στέλνω φωτιά και να δημιουργώ τόσο ακραία κρίση που να καταναλώνει ολόκληρες πόλεις κάθε φορά, και όμως καταφέρνω να στείλω αγγέλους για να ελευθερώσουν το Λώτ και την οικογένειά του απ’αυτό το χάος...τότε δεν μπορώ να καταφέρω να στείλω αγγέλους για να σας ελευθερώσουν από τις δοκιμασίες που περνάτε;»

Να το μάθημα που δίνεται εδώ για τους δίκαιους: Ο Θεός θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να ελευθερώσει τους ανθρώπους Του από πύρινες δοκιμασίες και πειρασμούς. Σκεφτείτε το: Χρειάστηκε να ανοίξει την Ερυθρά Θάλασσα για να ελευθερώσει τον λαό Ισραήλ από τα δεκανίκια του εχθρού τους. Χρειάστηκε να βγάλει νερό από έναν βράχο για να σώσει τους Ισραηλίτες από τη δοκιμασία της ερήμου. Χρειάστηκε να στείλει, κυριολεκτικά απ’τον ουρανό, τροφή αγγέλων ένα θαυμαστό ψωμί για να τους σώσει από την πείνα. Χρειάστηκε μια κιβωτός για να σώσει το Νώε από τον κατακλυσμό, και «συνοδεία αγγέλων» για να ελευθερώσει τον Λωτ από πύρινη καταστροφή. Το ξεκάθαρο ζήτημα είναι πως ο Θεός γνωρίζει πως να ελευθερώνει το λαό Του, και θα φτάσει σε κάθε άκρο για να το πετύχει αυτό, όποια και να είναι η περίσταση.

Η φράση του Πέτρου «Ο Θεός γνωρίζει να ελευθερώνει» σημαίνει απλά, ότι «Έχει κάνει ήδη σχέδια». Η θαυμάσια αλήθεια είναι ότι ο Θεός έχει κάνει ήδη σχέδια για την απελευθέρωσή μας πριν ακόμα Του φωνάξουμε. Και δεν επαναπαύεται σ’αυτά τα σχέδια. Μας περιμένει να φωνάξουμε βοήθεια. Μπορεί να είμαστε μπλεγμένοι στον αγώνα μιας ζωής και να αναρωτιόμαστε πως θα μας ελευθερώσει ο Θεός, και όμως είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να βάλει το σχέδιό Του σε πράξη.

Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στον Ιερεμία 29, όταν ο λαός Ισραήλ βρισκόταν σε αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Εκεί ο λαός μάλλον περνούσε τη μεγαλύτερη δοκιμασία που είχε ποτέ γνωρίσει, και όμως, ο Κύριος τους υποσχέθηκε: «Μετά από εβδομήντα χρόνια, θα σας επισκεφτώ και θα εκτελέσω το Λόγο μου σε σας».

«Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί υμών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχί κακού, δια να δώσω εις υμάς το προσδοκώμενον τέλος» (Ιερεμίας 29:11). Η τελευταία φράση στην κυριολεξία μεταφράζεται, «να σας δώσω αυτό που λαχταράτε». Ο Θεός θέλει να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι για την απελευθέρωσή Του.