Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

Το μεγαλύτερο μέρος της Αμερικής ξέρει πως το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει θεσπίσει ότι οι Δέκα Εντολές δεν μπορούν να εκτεθούν σε οποιαδήποτε κυβερνητική αίθουσα δικαστηρίου. Αυτή η σημαδιακή απόφαση έχει καλυφθεί εκτενώς από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Τι σημαίνει όμως θεσπίζουν;

Το δικαστήριο είναι η αίθουσα όπου επιβάλλονται οι νόμοι. Οι Δέκα Εντολές αντιπροσωπεύουν τον ηθικό νόμο του Θεού, που ποτέ δε μεταβάλλεται ούτε αλλάζει. Είναι φτιαγμένες όπως και ο νόμος της βαρύτητας. Εάν αψηφήσεις αυτό το νόμο, είναι σαν να πέφτεις από ένα ψηλό κτίριο. Μπορείς να αρνηθείς ότι σε επηρεάζει ο νόμος, αλλά τότε υπάρχουν συνέπειες που σίγουρα θα πληρωθούν.

Για να το θέσω πιο απλά, οι Δεκα Εντολές είναι αιώνιοι νόμοι που έχουν σχεδιαστεί από το Θεό για να συγκρατήσουν την κοινωνία από την αυτοκαταστροφή της. Και όμως, υπάρχουν πολλές περιστασιακές εταιρίες σε δράση που καταφθείρουν αυτές τις Εντολές-όπως και το όνομα του Θεού-είτε είναι χαραγμένοι σε δικαστήρια από μάρμαρο ή τσιμέντο.

Τι εύγλωττη εικόνα για την κατάσταση της κοινωνίας! Αυτοί οι ανάλλαχτοι νόμοι είχαν χαραχτεί αρχικά από το χέρι Του Θεού. Και τώρα σβήνονται από την πέτρα από το νόμο του ανθρώπου.

Μερικί Χριστιανοί λένε, "Και τι έγινε; Δε βρισκόμαστε σε Νόμο. Γιατί θάπρεπε αυτό να αποτελεί θέμα;" Όχι, δε βρισκόμαστε κάτω από τον Εβραϊκό Νόμο, πράγμα που σημαίνει 613 επιπλέον εντολές που πρόσθεσαν οι Ιουδαίοι ραββίνοι. Αλλά κάθε Χριστιανός τελεί υπό την εξουσία του ηθικού νόμου του Θεού, που συνοψίζεται στις Δέκα Εντολές.

Αναρωτιέμαι τι περνάει απ'το μυαλό του Θεού όταν αυτές οι περιστασιακές εταιρίες σβήνουν τους νόμους Του μπροστά στα μάτια μας. Μερικοί πιστοί ισχυρίζονται πως, "Δεν χρειαζόμαστε να βλέπουμε αυτές τις Εντολές. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να τις έχουμε γραμμένες στις καρδιές μας". Δεν λέει κάτι τέτοιο ο Λόγος του Θεού. Σκεφτείτε την υποτιθέμενη ορατή παρουσία του Θεού μέσα απ'τις Εντολές όπως παραδόθηκαν στο λαό Του:

"Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσιν είσθαι εν τη καρδία σου... και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ και πλαγιάζων και εγειρόμενος. Και θέλεις δέσει αυτούς δια σημείον επί της χειρός σου και θέλουσιν είσθαι ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τας πύλας σου" (Δευτερονόμιο 6:6-9).