Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΕΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

"Μηδέ ας πειράζωμεν τον Χριστόν, καθώς και τινές αυτών επείρασαν και απωλέσθησαν υπό των όφεων" (Α' Κορινθίους 10:9).

Τι εννοεί εδώ ο Παύλος όταν λέει "πειράζοντας τον Χριστό"; Για να το θέσουμε απλά, πειράζοντας τον Χριστό σημαίνει να Τον βάζουμε σε δοκιμασία. Τον πειράζουμε όποτε αναρωτιόμαστε "Πόσο ελεήμων θα είναι σε μένα ο Θεός αν προχωρήσω σ'αυτή την αμαρτία; Για πόσο καιρό μπορώ να ενδίδω σ'αυτήν χωρίς να προκαλώ την οργή Του; Ξέρω πως ο Θεός είναι ελεήμων και ζούμε στην εποχή της χάρης, όπου δεν υπάρχει κατάκριση για τους αμαρτωλούς. Πως θα μπορούσε τάχα να με δικάσει, τη στιγμή που είμαι παιδί Του;"

Πλήθη Χριστιανών κάνουν την ίδια συνηθισμένη ερώτηση, παίζοντας έτσι με τον κακό πειρασμό. Θέλουν να δουν πόσο κοντά μπορούν να φτάσουν στην φωτιά της κόλασης χωρίς να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αμαρτίας τους. Εν ολίγοις, πειράζουν το Χριστό. Και στο μεταξύ, τέτοιοι πιστοί casting off(αποδιώχνουν;) από το Λόγο του Θεού.

Κάθε φορά που πηγαίνουμε ενάντια στην αλήθεια που μας έχει ξεκαθαρίσει το Πνεύμα του Θεού, αποδιώχνουμε την προειδοποίηση του Παύλου: "Ώστε ο νομίζων ότι ίσταται ας βλέπη μη πέση... Μηδέ ας πορνεύωμεν, καθώς τινές αυτών επόρνευσαν και έπεσον εν μια ημέρα εικοσιτρεις χιλιάδες" (Α' Κορινθίους 10:12,8).

Αναρωτήσου αν πειράζεις τα όρια του πολύτιμου δώρου της χάρης του Θεού. Πειράζεις τον Χριστό για να ενδώσεις στην αμαρτία της άδικης επανάστασής σου; Έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι, "Είμαι πιστός της Καινής Διαθήκης. Καλυμένος κάτω από το αίμα του Ιησού. Γι'αυτό, ο Θεός δεν θα με κρίνει".

Συνεχίζοντας την αμαρτία σου, δείχνεις τη μεγαλύτερη αδιαφορία στη μεγάλη θυσία του Ιησού για σένα. Η παρούσα ηθελημένη σου αμαρτία Τον εκθέτει σε ανοιχτή ντροπή, όχι μόνο στα μάτια του κόσμου, αλλά στα μάτια όλου του ουρανού και της κόλασης (δες Εβραίους 6:6).

Στην Α' Κορινθίους 10:13 ο Παύλος περιγράφει έναν τρόπο διαφυγής από όλους τους πειρασμούς: "Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος: πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε".

Τι εννοεί "να διαφύγουμε"; Πρόκειται για μια αυξανόμενη γνώση και εμπειρία του άγιου φόβου του Θεού.