Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΘΕΟΣ

Αφού αναλήφθηκε στον ουρανό ο Ιησούς, ο απόστολος Ιωάννης είδε ένα υπέροχο όραμα της δόξας. Είπε, "Και ναόν δεν είδον εν αυτή, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ και το Αρνίον... και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον" (Αποκάλυψη 21:22-23). Με άλλα λόγια, ο μοναδικός ναός στον ουρανό είναι ο ίδιος ο Ιησούς.

Τώρα εφόσον αυτός ο ναός του Θεού βρίσκεται στη δόξα, κάθεται στα δεξιά Του, τότε που κατοικεί ο Κύριος στη γη; Όπως αναρωτιέται ο ίδιος ο Θεός, "Τι είδους σπίτι θα μου χτίσετε; Που είναι ο τόπος της ανάπαυσης για μένα;" Γνωρίζουμε ότι κανένα κτίριο δεν μπορεί να χωρέσει το Θεό. Δε βρίσκεται στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ούτε βρίσκεται στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη. Δε βρίσκεται σε κανέναν από τους μεγαλειώδεις Καθεδρικούς Ναούς της Ευρώπης. Όχι, όπως δήλωσε ο Παύλος στον Άρειο Πάγο στην Αθήνα, "Ο Θεός όστις έκαμεν τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ, ούτος ων του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποιήτοις ναοίς" (Πράξεις 17:24). Για να το θέσουμε απλά, αν ψάξουμε να βρούμε την κατοικία του Θεού σε κανένα κτίριο, δεν θα το βρούμε ποτέ.

Ο Κύριος έχει βρει την κατοικία Του-ζει και αναπαύεται στα σώματα της δημιουργημένης ανθρωπότητας. Ο Παύλος δηλώνει πως ο ναός του Θεού είναι τώρα στα ανθρώπινα σώματα: "Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν;" (Α' Κορινθόυς 3:16).

Από τη στιγμή που θα θέσουμε την πίστη μας στον Ιησού, γινόμαστε ναός, η κατοικία του Θεού. Αυτό φάνηκε πιο καθαρά στο ανώγειο. Τότε το Άγιο Πνεύμα έπεσε επάνω στους μαθητές, γεμίζοντάς τους. Και διεκδίκησε τα αγιασμένα σώματά τους σαν ναούς του Θεού, όπου ο Πατέρας θα μπορούσε να έρθει και να ζήσει. Το Πνεύμα θα τους βοηθούσε να ταπεινωθούν και να καταστρέψουν τα έργα της αμαρτωλής σάρκας τους. Και θα τους έδινε τη δύναμη να ζήσουν νικηφόρα. Τα σώματά τους έγιναν ναός του Θεού, ένα κατοικητήριο που δεν φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια.

Ο Ιησούς λέει, "Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει" (Ιωάννης 14:23). Η κατοικία είναι ένας τόπος για να μένει κανείς.

Ο Παύλος λέει, "...δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού" (Α'Κορινθίους 6:20). Με άλλα λόγια ανήκεις στο Θεό και θέλει να γίνεις ο τόπος κατοικίας Του. Τώρα, άνοιξε την καρδιά σου στην αλήθεια και δώσε Του τη δόξα λαμβάνοντάς την.