Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΟΥ;

Το κεφάλαιο 14 του Ιωάννη περιέχει δυο θαυμαστές υποσχέσεις. Στην πρώτη ο Ιησούς δηλώνει, "Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλήτερα τούτων θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου, και ό,τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο" (Ιωάννης 14:12-14). Ο Ιησούς το κάνει απλό και ξεκάθαρο στο τελευταίο εδάφιο: "Εάν ζητήσητε τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό".

Και δυο εδάφια αργότερα υπόσχεται, "Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, δια να μένη μεθ'υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό. σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ'υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς. έρχομαι προς εσάς" (Ιωάννης 14:16-18). Εδώ ο Χριστός λέει, "Θα σας δώσω το Πνεύμα της Αλήθειας. Και η δύναμή Του θα μένει μέσα σας".

Πρόκειται για δυο απίθανες υποσχέσεις του Ιησού. Και όμως, προσέξτε το εδάφιο που υππάρχει ανάμεσά τους: "Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε" (Ιωάννης 14:15). Γιατί εμφανίζεται εδώ αυτή η δήλωση; Ο Χριστός μας λέει, "Υπάρχει ένα ζήτημα υπακοής που συνδέεται μ' αυτές τις υποσχέσεις". Εν ολίγοις, και οι δύο έχουν να κάνουν με τη διατήρηση και την υπακοή του Λόγου του Θεού. Δόθηκαν για να εκπληρωθούν, έτσι ώστε τίποτα να μη μας εμποδίζει από τη διεκδίκηση της δύναμης που βρίσκεται στον Χριστό.

Είμαι σίγουρος πως ζητώντας είτε λίγο είτε καθόλου στο όνομα του Ιησού, είναι μια κάποια προσέγγιση προς Αυτόν. Χρόνο με το χρόνο, πολλοί Χριστιανοί συμβιβάζονται με όλο και λιγότερα. Ώσπου στο τέλος, συμβιβάζονται μόνο με τη σωτηρία. Δεν έχουν άλλη προσδοκία από το να φτάσουν κάποια μέρα στον ουρανό.

Σε ρωτώ: Έφτασες στο τέλος του Χριστού σου; Δεν περιμένεις τίποτε άλλο από το να σωθείς με τη δύναμη και τη χάρη Του; Είναι αρκετός ο Χριστός σου(η δύναμή Του) ώστε να φτάσει για μια ημέρα ακόμα; Τελειώνει για σένα μέσα στα πλαίσια περιστασιακής ειρήνης και χαράς, σε μια ζωή που βιώνεις καθημερινά με ενοχλήσεις από το Σατανά;

Όλες αυτές οι περικοπές του Λόγου του Θεού με πείθουν ότι ο Ιησούς "ΜΟΥ" δεν είναι μικρότερος από τα αιτήματά μου. Κι όμως, δυστυχώς, πολλοί πιστοί κάνουν το Χριστό να δείχνει ασήμαντος και αδύναμος από τη απιστία τους. Αγαπητοί μου, δεν θέλω ο Χριστός μου να είναι περιορισμένος. Αντίθετα, θέλω κάθε διάβολος της κόλασης να ξέρει πόσο μεγάλος είναι ο Θεός μου απ΄το πόσο μεγάλα είναι τα αιτήματά μου. Θέλω περισσότερα απ'το Χριστό μου. Θέλω να γίνει στη ζωή μου μεγαλύτερος από ποτέ.