Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ

"Πλήν έκαμον τούτο ένεκεν του ονόματός μου, δια να μη βεβηλωθή ενώπιον των εθνών..." (Ιεζεκιήλ 20:14).

Ο Θεός πρόκειται να κάνει κάτι νέο και δοξασμένο. Αυτό το νέο πράγμα είναι παραπάνω από αναζωπύρωση, παραπάνω από επαγρύπνηση. Είναι έργο του Θεού που μόνο Εκείνος πραγματοποιεί όταν δεν μπορεί πια να αντέξει άλλο τη μόλυνση του αγίου ονόματός Του. Έρχονται στιγμές που ο Θεός αποφασίζει πως ο Λόγος Του έχει πατώσει σε βούρκο, και "η εκκλησία" έχει μολυνθεί τόσο πολύ από σιχαμάρες, που πρέπει να σηκωθεί και να υπερασπιστεί το όνομά Του μπροστά σ'ένα χαμένο κόσμο.

"Για χάρη του ονόματός Του", ο Θεός θα κάνει δυο μεγαλειώδη έργα. Πρώτα, θα απαλλάξει τα έθνη και την εκκλησία Του από ασχήμιες με υπέροχες λυτρωτικές κρίσεις. Θα σταματήσει την εισβολή ομοφυλόφιλων και τσαρλατάνων στον οίκο Του-θα εξαγνίσει και καθαρίσει τη διακονία και θα σηκώσει ποιμένες κατά την καρδία Του.

Δεύτερον, θα δοξάσει το άγιο όνομά Του με μια μεγάλη παρέμβαση ελέους. Μέσα στη δίνη των κρίσεων που θα επέρχονται στον κόσμο, ο Θεός θα "στρέψει" με υπερφυσικό τρόπο ένα υπόλοιπο πίσω στο πρόσωπό Του.

Μπορείτε να τα διαβάσετε όλα στον Ιεζεκιήλ 36:21-38. Συνοψίζοντάς τα, να τι προφήτεψε: "Εσπλαχνίσθην όμως ένεκεν του αγίου ονόματός μου, το οποίον ο οίκος Ισραήλ εβεβήλωσε μεταξύ των εθνών εις τα οποία ήλθον...δεν κάμνω τούτο ένεκεν υμών, οίκος Ισραήλ, αλλ'ένεκεν του αγίου ονόματός μου... και θέλουσι γνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος... Και θέλω ράνει εφ'υμών καθαρόν ύδωρ και θέλετε καθαρισθή από πασών των ακαθαρσιών σας...Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν, και πνεύμα νέον θέλω εμβάλη εν υμίν...Και θέλω...σας κάμει να περιπατήτε εν τοις διατάγμασί μου...Και θέλω σας σώσει από πασών των ακαθαρσιών σας...Εγώ δεν κάμνω ταύτα ένεκεν υμών, λέγει Κύριος ο Θεός...αλλ'ένεκεν του αγίου ονόματός μου".

"Και απέστρεψα την χείρα μου και έκαμον τούτο ένεκεν του ονόματός μου, δια να μη βεβηλωθή ενώπιον των εθνών, έμπροσθεν των οποίων εξήγαγον αυτούς...Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν κάμω ούτως εις εσάς ένεκεν του ονόματός μου, ουχί κατά τας πονηρούς οδούς σας ουδέ κατά τα διεφθαρμένα έργα σας, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός" (Ιεζεκιήλ 20:22,44).