Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Η ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟY

"Και έλεγε προς αυτούς...Με ποίον μέτρον μετρείτε, θέλει μετρηθή εις εσάς, και θέλει γείνει προσθήκη εις εσάς τους ακούοντας. Διότι όστις έχει θέλει δοθή εις αυτόν. και όστις δεν έχει, και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί απ'αυτού" (Μάρκος 4:24-25).

Ο Ιησούς ήξερε ότι αυτά τα λόγια μπορεί να ακούγονταν παράξενα σε μη-πνευματικά αυτιά, κι έτσι συνέχισε το μήνυμά Του λέγοντας, "Όστις έχει ώτα δια να ακούη, ας ακούη"(Μάρκος 4:23). Ο Ιησούς μας λέει, "Αν η καρδιά σας είναι ανοιχτή στο Πνεύμα του Θεού, τότε θα καταλάβετε τι έχω να σας πω".

Τι ακριβώς λέει ο Ιησούς σ'αυτή την περικοπή; Μιλάει για τη δόξα του Θεού στη ζωή μας-δηλαδή, για την εκδηλωμένη παρουσία του Χριστού. Εν ολίγοις, ο Κύριος μετράει την δοξασμένη Του παρουσία σε διάφορα μεγέθη, τόσο σε εκκλησίες όσο και σε άτομα. Μερικοί δεν πιστεύουν καθόλου στη δόξα Του. Άλλοι όμως, λαβαίνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο μέτρο που αναδύεται από τη ζωή τους σε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες.

Ο Θεός έχει υποσχεθεί να εκχύσει το Πνεύμα Του στο λαό Του αυτές τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά, όλο το Ευαγγέλιο δείχνει μια θριαμβευτική, δοξασμένη εκκλησία στο τέλος του καιρού. Ο Ίδιος ο Ιησούς είπε πως οι πύλες της κόλασης δεν θα μπορέσουν να υπερισχύσουν κατά της εκκλησίας Του. Δεν θα κουτσαίνουμε στον ουρανό-δαρμένοι, καταθλιβόμενοι, παραπονούμενοι, νικημένοι, αποθαρρυμένοι. Όχι-ο Κύριός μας θα φέρει μεγαλύτερη δύναμη στην εκκλησία Του. Αυτή η δύναμη δεν θα φανεί μόνο με σημεία και θαύματα. Θα αποκαλυφτεί στο λαό Του-με τη δοξασμένη μεταμόρφωση καρδιών αγγιγμένων από το Πνεύμα του Θεού.

Πως μπορούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερο, διαρκώς αυξανόμενο μέγεθος της δόξας του Χριστού; Ο Κύριος μας λέει ξεκάθαρα: "Με ποίον μέτρον μετρείτε, θέλει μετρηθή εις εσάς" (Μάρκος 4:24). Ο Ιησούς λέει, "Ανάλογα με το πόσο μου δίνετε τον εαυτό σας, θα σας δώσω το ίδιο πολύ ή λίγο πίσω. Θα σας αντιμετωπίσω με τον ίδιο τρόπο που με αντιμετωπίζετε κι εσείς. Όποιο μέγεθος μου δίνετε, θα σας δώσω πίσω κι εγώ".

Εάν δώσεις στο Θεό οκνηρία και τεμπελιά-παίρνοντας το μεγάλο έργο Του σα δεδομένο-θα αντιμετωπίσεις ένα πνεύμα βαριεστημάρας. "Η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνον, και η άεργος ψυχή θέλει πεινά" (Παροιμίες 19:15). Σαν αποτέλεσμα η ψυχή σου θα πεινάσει, με τρόπο που θα είναι ανίκανη να χορτάσει.

Η αγάπη, το έλεος και η χάρη του Θεού προς εμάς είναι απεριόριστη. Το ζήτημα εδώ δεν είναι να αποκτήσουμε την αγάπη, το έλεος ή τη χάρη Του-αλλά το να έχουμε την ευλογία της δόξας Του στη ζωή μας.

Ο Ιησούς δηλώνει απλά ότι μετράει διάφορα μεγέθη της δόξας Του σε μας, ανάλογα με το πόση ποσότητα καρδιάς Του δίνουμε. Το μέρος μας είναι να κινηθούμε περισσότερο κοντά Του-στη λατρεία μας, την υπακοή και τη θέρμη μας.